Algebrické rovnice

Predmet Algebrické rovnice je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva matematiky v kombinácii. Cieľom predmetu je prezentovať študentom ďalšie poznatky o okruhoch polynómov jednej neurčitej a jednej premennej a ich dôsledky pre riešenie rôznych typov algebrických rovníc.