Geometria 2

Cieľom premetu je oboznámiť študentov s používaním súradnicovej a vektorovej metódy v geometrii.