Simultanne tlmocenie

Cielom predmetu je osvojenie si hlavnych tlmocnickych technik a strategii, ktore su potrebne pre vykon simultanneho tlmocenia.