Ochrana Kultúrneho dedičstva

Kurz poskytuje študentom prehľadné informácie o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku. Kurz obsahuje aj úlohy pre študentov, ktoré je nutné odovzdať pedagógovi v danom termíne. Vypracované úlohy budú súčasťou hodnotenia predmetu.