AIT2 Aplikované informačné technológie 2 - Kadlečík

Cieľom predmetu AIT2 je rozvinúť a upevniť zručnosti študentov z oblasti aplikácie informačných technológií do bežnej praxe.