Priestor pre otázky pedagógov ohľadom tvorby a manažmentu kurzov

Diskusné fórum slúži na podporu každodenného používania e-learningových kurzov pedagógmi UKF v období prerušenia prezenčnej výučby. 

(Al momento in questo forum non sono presenti argomenti di discussione)