Tabuľkový kalkulátor


Často kladené otázky : Tabuľkový kalkulátor MS Excel

V prípade akýchkoľvek otázok využite fórum Riešenie IKT problémov.

Všechny kategorie

Stránka:  1  2  (Další)
  VŠE

(1) NASTAVENIE ZOŠITA

Vložte odkaz: Ako nastavíme hlavičku a pätu dokumentu?

Vložte odkaz: Ako nastavíme okraje strany?

Vložte odkaz: Ako otočíme papier po šírke?

Vložte odkaz: Ako pomenujeme hárok vlastným názvom?

Vložte odkaz: Ako premiestnime hárok?

Vložte odkaz: Ako pridáme nový hárok?

Vložte odkaz: Ako zabezpečíme, aby sa pri viacstranovom hárku vytlačil na každej strane prvý riadok (hlavička) tabuľky?

Vložte odkaz: Ako zabezpečíme, aby sa vo veľkej tabuľke pri rolovaní stále zobrazovala hlavička?

Vložte odkaz: Ako zabezpečíme, aby v širokej tabuľke bolo stále vidieť prvý stĺpec (napr. s menom)?

Vložte odkaz: Ako zmenšíme tabuľku, v ktorej vychádza na ďalšiu stranu jeden stĺpec?

(2) RIADKY A STĹPCE

Vložte odkaz: Ako upravíme naraz šírky zvolených stĺpcov?

Vložte odkaz: Ako upravíme naraz výšky zvolených riadkov?

Vložte odkaz: Ako upravíme šírku stĺpca?

Vložte odkaz: Ako upravíme výšku riadka?

(3) PRÁCA S VÝBEROM

Vložte odkaz: Ako označíme bunky, ktoré nie sú pri sebe?

Vložte odkaz: Ako presunieme hodnotu/text z bunky do bunky?

Vložte odkaz: Ako skryjeme riadky/stĺpce bez toho, aby sme ich museli mazať?

Vložte odkaz: Ako vložíme do existujúcej tabuľky nový riadok/stĺpec?

Vložte odkaz: Ako vložíme do existujúcej tabuľky viacero nových riadkov/stĺpcov?

Vložte odkaz: Ako zobrazíme riadky/stĺpce, ktoré sme predtým skryli?

(4) FORMÁT BUNIEK

Vložte odkaz: Ako nastavíme v bunke zobrazovanie symbolu meny a ako ho odstránime?

Vložte odkaz: Ako nastavíme, aby sa niektoré hodnoty (podľa určitých kritérií) zobrazovali inou farbou?

Vložte odkaz: Ako opravíme bunku tak, aby nám svojvoľne nemenila číslo na dátum?

Vložte odkaz: Ako otočíme v tabuľke text?

Vložte odkaz: Ako uberieme počet desatinných miest v čísle?

Vložte odkaz: Ako upravíme text v bunke tak, aby sa zobrazil vo viacerých riadkoch?

Vložte odkaz: Ako vycentrujeme nadpis tabuľky na jej stred?

Vložte odkaz: Ako zaokrúhlime čísla (sumy) na potrebný počet desatinných miest?

Vložte odkaz: Čo je adresa bunky?

Vložte odkaz: Kde sa zapína oddeľovač tisícov?


Stránka:  1  2  (Další)
  VŠE