Správa portálu a podpora tvorcov kurzov
 • Správa portálu je rozdelená do dvoch úrovní:
  • správa portálu ako celku, lektorovanie, pomoc pri tvorbe a preklápaní kurzov, vedenie komunikácie (odpovedanie na otázky tvorcov v rámci diskusných fór), propagácia e-learningu a budovanie komunity tvorcov elektronických kurzov,
  • zakladanie kurzov na úrovni fakúlt.

Administrácia a služby portálu

 • Mgr. Martin Drlík, PhD. – lektorovanie a vzdelávanie tvorcov kurzov, administrácia portálu
 • PaedDr. Jozef Kapusta, PhD. – tvorba kurzov, pomoc pri vytváraní kurzov
 • Mgr. Ján Skalka, PhD. - administrácia portálu, poradenstvo pri tvorbe, informácie pre používateľov
 • PaedDr. Peter Švec, Ph.D. – administrácia portálu, podpora fakultných administrátorov


Administrácia na úrovni fakúlt (zakladanie kurzov)

 • Fakulta prírodných vied -
 • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií - Mgr. Tibor Szabó
 • Filozofická fakulta - Mgr. Marek Čabák
 • Pedagogická fakulta - Ing. Rudolf Kaniansky
Posledná zmena: utorok, 23 augusta 2016, 18:58