Mobilné aplikácie

E-learningový portál dostupný on-line i off-line vďaka natívnym aplikáciám


Moodle Mobile

Google Play   App Store

Moodle Desktop

Moodle Desktop

Microsoft   Mac App Store

Moodle Desktop
Zuletzt geändert: Montag, 11. September 2017, 09:41