Tvorba kurzov v LMS Moodle

Krátke tutoriály a zaujímavé odkazy


Learn Moodle

Zoznam krátkych videí zameraných na oboznámenie sa s možnosťami tvorby e-learningového kurzu v aktuálnej verzii LMS Moodle. Videá poskytujú dostatok informácií každému záujemcovi o tvorbu e-learnigového kurzu, oboznámia ho so základnými nastaveniami kurzu, študijných zdrojov a aktivít.Moodle Overview

Zoznam krátkych videí zameraných na oboznámenie sa s možnosťami jednotlivých verzii LMS Moodle. TEmaticky zamerané videá výstižne prezentujú konkrétnu črtu systému spolu s cieľovou skupinou, pre ktorú je nová črta určená.Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Odborná knižná publikácia, ktorá čitateľa podrobne oboznámi s tvorbou interaktívneho e-learningového kurzu. Publikácia sa nevenuje konkrétnej verzii LMS Moodle, ale nastaveniam a použitiu aktivít a zdrojov vo všeobecnosti. V kombinácii s hore uvedenými videami poskytuje záujemcom o tvorbu e-learningových kurzov množstvo informácií.

 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů
Posledná zmena: pondelok, 11 septembra 2017, 08:49