Vytvorenie kurzu

Vytváranie nových kurzov zabezpečujú fakultní administrátori. Požiadavka na vytvorenie kurzu sa odosiela príslušnému fakultnému administrátorovi na mail spolu s presným názvom predmetu, kódom predmetu a anotáciou.

Zoznam fakultných administrátorov
  • Fakulta prírodných vied - doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., RNDr. Ján Skalka, PhD.
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - Marek Ács
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií - Mgr. Tibor Szabó, PhD., Mgr. Zoltán Decsi
  • Filozofická fakulta - Ing. Branislav Černák
  • Pedagogická fakulta - Ing. Rudolf Kaniansky

Diskusné fórum pre pedagógov k e-learningovým kurzom

Otázky ohľadom tvorby a manažmentu výučby prostredníctvom e-learningových kurzov možno adresovať aj do Diskusného fóra pre pedagógov.

Návody pre učiteľovPosledná zmena: utorok, 15 septembra 2020, 20:48