Vytvorenie kurzu

Vytváranie nových kurzov zabezpečujú fakultní administrátori. Požiadavka na vytvorenie kurzu sa odosiela príslušnému fakultnému administrátorovi spolu s presným názvom predmetu, kódom predmetu a anotáciou.

Zoznam fakultných administrátorov:

  • Fakulta prírodných vied - RNDr. Ján Skalka, PhD.
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva - PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií - Mgr. Tibor Szabó
  • Filozofická fakulta - Mgr. Marek Čabák
  • Pedagogická fakulta - Ing. Rudolf Kaniansky
Last modified: Streda, 16 máj 2018, 6:05