• Vitajte v e-learningovom portáli UKF

  Univerzitný e-learningový portál slúži pre podporu dennej i externej formy štúdia a je prístupný všetkým študentom a pracovníkom UKF v Nitre.

  •  Milí používatelia,

   e-learningový portál UKF je pripravený ako plnohodnotná náhrada prezenčnej formy štúdia. Každý pedagóg môže vytvárať  vlastné kurzy, dopĺňať študijné materiály, zbierať zadania študentov, online testovať študentov a komunikovať s nimi. Študenti sa do systému dostanú s rovnakými prihlasovacími údajmi, ako do AIS. Ak nemá pedagóg vytvorený kurz, môže požiadať fakultného administrátora o vytvorenie kurzu k predmetu, ktorý vyučuje. Krátke návody, ako pedagóg pridá študijné materiály, vytvorí aktivitu ako zadanie, test alebo fórum nájdete v krátkych videách. Otázky ohľadom tvorby a manažmentu výučby prostredníctvom e-learningových kurzov možno adresovať aj do Diskusného fóra pre pedagógov.

  • E-learninové kurzy

   Kurzy sú prehľadne rozdelené podľa fakúlt a pracovísk. Chcem zobraziť alebo vyhľadať kurz alebo kategóriu. 

   Viac

   Mobilný prístup

   Chcem používať sprístupnené kurzy  on-line i off-line prostredníctvom Moodle Mobile a Moodle Desktop.

   Viac

   Tvorba kurzov

   Chcel by som vytvoriť nový študijný obsah a aktivity kurzu alebo pripraviť kurz pre ďalší semester alebo riešiť projekt.

   Viac

   O portáli

   Univerzitný e-learningový portál UKF poskytuje najnovšiu verziu LMS Moodle. Pozrite si jeho existenciu v niekoľkých číslach.

   Viac
  • Chcem vytvoriť nový kurz

  • E-learningový portál UKF poskytuje:

   študentom
   • prístup k študijným materiálom
   • sledovanie videí z prednášok
   • zapojenie sa do on-line spätnej väzby
   • upozornenie na blížiace sa termíny
   • sledovanie pokroku v štúdiu
   • komunikáciu prostredníctvom správ
   • posielanie e-mailov
   • odovzdávanie úloh cez PC, mobil aj tablet
   • diskusiu k projektom, prednáškam
   • testovanie získaných vedomostí
   učiteľom

   • priestor pre zverejnenie študijných materiálov študentom
   • jednoduchý spôsob zdieľania zaujímavých odkazov vo forme liniek, videí, textov
   • sledovanie aktivity študentov
   • interaktívne použitie aktivít priamo na prednáške pomocou Moodle mobilných applikácií
   • definovanie termínov odovzdania
   • známkovanie priamo v kurze

   výskumníkom a manažmentu

   • overenie nových prístupov a foriem výučby
   • sledovanie spätnej väzby
   • priestor pre pedagogický experiment
   • priestor pre riešenie edukačných projektov
   • údaje o preferenciách a správaní sa študentov
   • vizualizáciu  dát 
   • tvorba reportov