Aktualizácia na verziu Moodle 2.4

Aktualizácia na verziu Moodle 2.4

autor UKF Moodle Administrator -
Počet odpovedí: 0

Dnešným dňom bol portál edu aktualizovaný na Moodle 2.4. Táto zmena prináša množstvo vylepšení, ako napríklad:

Nové ikony - ikony sú väčšie, farebnejšie a lepšie sa zobrazujú na veľkých aj malých obrazovkách.

Zadania

Skupinové zadanie - zadanie je možné vytvoriť aj len pre jednu skupinu v kurze.

Anonymné hodnotenie - v zadaniach je možné hodnotiť študentov anonymne, meno študenta je nahradené náhodným číselným identifikátorom.

Termín odovzdania zadania - striktné dodržiavania termínu zadania a možnosť individuálne udeliť výjnimku.

Prehlásenie - je možné vložiť do zadania prehlásenie študenta, že práca, ktorú odovzdáva je jeho.

Offline hodnotenie - možnosť stiahnuť všetky odovzdané zadania aj so známkovým výkazom, vykonať hodnotenie offline a následne ho nahrať do Moodle.

Hlavná stránka po prihlásení - možnosť meniť poradie zobrazených kurzov aj ich počet.

Kalendáre - možnosť vložiť do Moodle kalendára vlastný kalendár (napr Google).

Kompletný zoznam vylepšení je možné nájsť na Moodle 2.4 release notes (anglicky)