Nové maily pre študentov

Nové maily pre študentov

autor UKF Moodle Administrator -
Počet odpovedí: 0

Dňa 6.10.2010 bol na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre spustený e-mailový server pre študentov. Každý študent univerzity získava v súlade so Študijným poriadkom UKF 500 MB e-mailovú schránku určenú na komunikáciu (nielen) s univerzitou.

  • E-mailová adresa má tvar meno.priezvisko@student.ukf.sk, pričom v prípade, že existuje viac študentov rovnakého mena nasleduje za priezviskom poradové číslo (napr. jozef.mrkva7@student.ukf.sk. Presnú podobu e-mailovej adresy nájdete v políčku e-mail v Akademickom informačnom systéme alebo v profile e-learningového systému EDU.
  • Prihlasovať sa do pošty možno cez webovú adresu https://studentmail.ukf.sk/ alebo odkaz StudMail na webovej stránke univerzity. Prihlasovacie meno i heslo sú totožné s prihlasovacími údajmi do systému AIS.
  • Nastavenia e-mailového klienta a ďalšie návody nájdete a budú postupne podľa potreby pribúdať v Intranete UKF v časti Informačné systémy – Elektronická pošta.

Všetky e-maily zo systému EDU Vám budú chodiť len na túto adresu.