Ako vytvoriť kategóriu v banke otázok?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu |Banka otázok vyberieme odkaz Kategórie.   2. V ponúknutom formulári si vyberieme Nadradenú kategóriu. Napíšeme menoinformácie o kategórii. Klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

» Tvorba kurzov (Q&A)