Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO

ADMINISTRÁCIA KURZU

Vložte odkaz: Aké sú typy modulov?

Vložte odkaz: Ako odobrať  študenta z kurzu?

Vložte odkaz: Ako pridať študenta do kurzu?

Vložte odkaz: Ako pripraviť kurz na nový semester?

Vložte odkaz: Ako zálohovať kurz?

Vložte odkaz: Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Vložte odkaz: Ikony a ich význam?

Vložte odkaz: Obnova kurzu zo zálohy

Vložte odkaz: Zálohovanie kurzu

ANKETA

Vložte odkaz: Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO