Ako vytvoriť skupinu?

  1. Na ľavej strane, v bloku Nastavenia/Administratíva kurzu, klikneme na odkaz Používatelia. Rozbalí sa nám menu, kde klikneme na odkaz Skupiny.
  2. Klikneme na tlačidlo Pridať skupinu.  3. Vpíšeme názov skupiny a nastavíme kľúč k zápisu. Vytvorenie skupiny potvrdíme tlačidlom Uložiť zmeny.Kľúč k zápisu - Ak zadefinujeme pre vytvorené skupiny rôzne skupinové kľúče, tak učiteľ už nemusí zadeľovať študentov do skupín manuálne. Študenti sú do nich zaradení automaticky, na základe získaného hesla od vyučujúceho.


Funkcia Obrázok skupiny, predstavuje vloženú fotografiu alebo grafiku ktorá prezentuje danú skupinu. Napríklad v diskusných fórach vidíme potom nielen obrázok diskutujúceho, ale aj jeho skupinu.

» Tvorba kurzov (Q&A)