Ako vložiť obrázok (multimédiá) do kurzu?

  1. Zapneme režim úprav a vyberieme si z ponuky zdrojov Nadpis.  2. Pri vkladaní obrázku v textovom editore, klikneme na ikonu Pridať/editovať obrázok. Pri vkladaní iného multimedia (flash, avi atď.), klikneme na ikonu Moodle média.  3. Klikneme na odkaz nájsť alebo nahradiť obrázok.  4. Nájdeme požadovaný súbor a klikneme na tlačidlo Nahrať tento súbor.  5. Klikneme na lištu Vzhľad  kde si vyberieme z ponuky Usporiadanie orientáciu obrázku.  6. V textovom poli Rozmery nastavíme požadovanú veľkosť obrázka v pixeloch a klikneme na tlačidlo Vložiť.  7. K obrázku môžeme dopísať text a kliknúť na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu

» Tvorba kurzov (Q&A)