Ako zmeniť poradie blokov?

  1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  presunúť.  2. Medzi každým blokom sa nám zobrazia červené miesta. Vyberieme si kliknutím na tieto miesta.

» Tvorba kurzov (Q&A)