Ako zobraziť študentom odpovede ostatných študentov?

  1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Anketa.  2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Anketa. V nastavení Zverejniť výsledky zmeníme z Nezverejňovať výsledky študentom na funkciu vhodnú pre nás, čím aktivujeme prístup k funkcii Dôvernosť výsledkov. Týmto nastavením sme dali prístup pre zobrazenie odpovedí ostatným študentov. 

        3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

» Tvorba kurzov (Q&A)