Ako odstrániť hlasovanie študentov?

  1. Nastavíme sa na aktivitu Anketa.  2. Zobrazí sa nám výpis hlasujúcich. Vyberieme si hlas študenta a klikneme na akciu Odstrániť.

» Tvorba kurzov (Q&A)