Ako nastaviť fórum tak, aby študenti mohli hodnotiť príspevky?

  1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu   aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Fórum.    2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Fórum. V nastavení Hodnotenia vyberieme Typ hodnotenia  3. Nastavíme stupnicu hodnotenia a klikneme na tlačidlo Uložiť a zobraziť  4. V bloku Nastavenia | Správa fóra klikneme na odkaz Oprávnenia  5. Zobrazí sa nám stránka s oprávneniami, kde pri zázname Hodnotiť príspevky klikneme na ikonu    povoliť.  6. Vyberieme rolu Študent a klikneme na tlačidlo Povoliť.


» Tvorba kurzov (Q&A)