Ako zmeniť počet bodov v aktivitách?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu klikneme na odkaz Známky.   2. V bloku Nastavenia  | Administratíva známok klikneme na odkaz Známkový výkaz režim.
  3. Zobrazí sa nám stránka Známkový výkaz, kde klikneme na tlačidlo Zapnúť upravovanie.  4. Vyberieme si študenta a aktivitu pri ktorej chceme zmeniť počet bodov a klikneme na ikonu   Upraviť známku.  5. Nastavíme v položke Výsledná známka počet bodov a prípadne napíšeme komentár prečo sme zmenili hodnotenie. Na uloženie zmien klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

» Tvorba kurzov (Q&A)