Ako zmeniť stupnicu pre slovné známky?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu klikneme na odkaz Známky.   2. V bloku Nastavenia | Administratíva známok klikneme na odkaz Slovné známky.   3. Klikneme na odkaz Upraviť slovné známky.  4. Upravíme slovnú známku a priradíme k nej patričný rozsah. Po ukončení nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

» Tvorba kurzov (Q&A)