Ako pridať a odobrať otázky keď bol test už niekým vypracovaný?

  1. Klikneme na odkaz Pokusy.  2. Zobrazí sa nám stránka s tabuľkou, kde sa nachádzajú používatelia kt.  absolvovali test.  Vyberieme ich (po prípade zálohujeme) a klikneme na tlačidlo Vymazať vybrané pokusy.  3. Potvrdíme vymazanie pokusov tlačidlom Áno.  4. V bloku Nastavenia | Administrácia testu klikneme na odkaz Upraviť test.  5. Zobrazí sa nám stránka s otázkami, ktoré môžeme navzájom medzi sebou presúvať a pridávať do testu.

» Tvorba kurzov (Q&A)