Ako nastaviť v teste počet bodov za zodpovedanú otázku?

  1. Klikneme na vytvorenú aktivitu Test.  2. V bloku Nastavenia | Administrácia testu klikneme na odkaz Upraviť test.  3. Zobrazí sa nám stránka testu. Na ľavej strane sa nachádzajú otázky, ktoré sú vložené v teste. Pri každej z nich sa nachádza políčko v ktorom nastavíme hodnotu bodov.  4. Na záver nastavíme Maximálnu známku testu.

» Tvorba kurzov (Q&A)