Ako zapnúť úpravy kurzu?

  1. Režim úprav začíname stlačením Zapnúť upravovanie, či už v bloku Navigácia alebo v pravom hornom rohu.  2. Zapnutý režim upravovania.

» Tvorba kurzov (Q&A)