Ako nastaviť počet tém v kurze?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu vyberieme odkaz Upraviť nastavenia.   2. Zobrazí sa nám stránka Upraviť nastavenia kurzu. V ponúknutom formulári vyberieme v položke Počet týždňov/tém požadované množstvo tém/týždňov. Klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny

» Tvorba kurzov (Q&A)