Ako zapnúť sledovanie plnenia úloh študenta?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu vyberieme odkaz Upraviť nastavenia.   2. V ponúknutom formulári vyberieme v položke Pokrok študenta / sledovanie plnenia voľbu Zapnuté, riadenie pomocou nastavenia každej aktivity. Po uskutočnení výberu klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

» Tvorba kurzov (Q&A)