Ako povolím študentom, aby mohli hodnotiť pojmy v slovníku?

  1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Slovník.  2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Slovník. V nastavení Hodnotenia vyberieme jeden z typov hodnotenia a uložíme nastavenie kliknutím na tlačidlo Uložiť a zobraziť.  3. V bloku Nastavenia | Správa slovníka klikneme na odkaz Oprávnenia.  4. Zobrazí sa nám stránka s oprávneniami, kde pri zázname Hodnotiť položky klikneme na ikonu  povoliť  5. Vyberieme rolu Študent a klikneme na tlačidlo Povoliť.

» Tvorba kurzov (Q&A)