Ako pridať súbory do súkromných súborov v kurze?

  1. V blogu Navigácia sa nastavíme na Môj profil | Moje súkromné súbory.  2. Klikneme na tlačidlo Spravovať moje súkromné súbory.  3. Tlačidlom Vytvoriť priečinok si vytvoríme priečinok pre lepšie orientovanie sa v súkromných súborov.  4. Pre pridanie súborov klikneme na vytvorený priečinok.  5. Klikneme na tlačidlo Pridať.  6. Otvorí sa  nám okno v ktorom si vyberieme s kadiaľ chceme nahrať súbor.  7. Vyberieme súbor a klikneme na tlačidlo Nahrať tento súbor.  8. Na záver klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

» Tvorba kurzov (Q&A)