Ako nastaviť opakované chat-ovanie?

  1. Zapneme upravovanie kurzu a klikneme na ikonu  aktualizovať, ktorá sa nachádza pri aktivite Chat.

     

  2. Zobrazí sa nám stránka s nastaveniami aktivity Chat. Nastavíme dátum najbližšieho chatovania a zo zoznamu Opakovať chatovanie vyberieme požadovaný atribút.  3. Pre uloženie nastavenia klikneme na tlačidlo Uložiť a návrat do kurzu.

» Tvorba kurzov (Q&A)