Ako vytvoriť kategóriu vo Výkaze známok?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu klikneme na odkaz Známky.
  2. V bloku Nastavenia sa nám zobrazí Administratíva známok. V nej vyberieme Kategórie a položky a klikneme na odkaz Zjednodušený režim.   3. Na stránke Upraviť kategórie a položky klikneme na tlačidlo Pridať kategóriu.  4. Napíšeme Názov kategórie a vyberieme Súhrnnú známkuTyp známky. Po nastavení novej kategórie klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.  

» Tvorba kurzov (Q&A)