Ako zmeniť nastavenia, aby sa študentom nezobrazoval výkaz známok?

  1. V bloku Nastavenia | Administratíva kurzu vyberieme odkaz Upraviť nastavenia.   2. Zobrazí sa nám stránka Upraviť nastavenia kurzu. V ponúknutom formulári vyberieme v položke Zobraziť študentom výkaz známok voľbu Nie. Po uskutočnení výberu klikneme na tlačidlo Uložiť zmeny.

» Tvorba kurzov (Q&A)