Tvorba kurzov (Q&A)


Tvorba kurzov (Q&A)

Všetky kategórie

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO

ADMINISTRÁCIA KURZU

Entry link: 
 Aké sú typy modulov?

Entry link: 
 Ako odobrať študenta z kurzu?

Entry link: 
 Ako pridať študenta do kurzu?

Entry link: 
 Ako pripraviť kurz na nový semester?

Entry link: 
 Ako zálohovať kurz?

Entry link: 
 Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Entry link: 
 Ikony a ich význam?

Entry link: 
 Obnova kurzu zo zálohy

Entry link: 
 Zálohovanie kurzu

ANKETA

Entry link: 
 Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?

Entry link: 
 Ako nastaviť limit na počet hlasujúcich?

Entry link: 
 Ako odstrániť hlasovanie študentov?

Entry link: 
 Ako povoliť zmenu hlasovania v ankete?

Entry link: 
 Ako zobraziť študentom odpovede ostatných študentov?

BLOK

Entry link: 
 Ako nastaviť blok aby nebol prístupný pre hostí?

Entry link: 
 Ako vytvoriť blok?

Entry link: 
 Ako zmeniť poradie blokov?

Entry link: 
 Čo môžeme nastaviť v Blokoch?

CHAT

Entry link: 
 Ako nastaviť opakované chat-ovanie?

Entry link: 
 Ako vymazať históriu chatovania?

Entry link: 
 Ako vytvoriť chat miestnosť?

Entry link: 
 Ako zobraziť už prebehnuté chatovanie?

Entry link: 
 Čo môžeme nastaviť v aktivite Chat?

FÓRUM

Entry link: 
 Aké oprávnenia môžeme nastaviť v aktivite Fórum?

Entry link: 
 Ako nastaviť fórum tak, aby študenti mohli hodnotiť príspevky?

Entry link: 
 Ako presunúť časť diskusie do nového diskusného vlákna?

Entry link: 
 Ako presunúť diskusné vlákno do nového fóra?

Entry link: 
 Ako zistiť, či sa študent zapája do diskusií vo fóre?

Entry link: 
 Čo môžeme nastaviť v aktivite Fórum?

HODNOTENIE

Entry link: 
 Ako pridať položky do vytvorenej kategórie vo Výkaze známok?

Entry link: 
 Ako vytvoriť kategóriu vo Výkaze známok?

Entry link: 
 Ako zmeniť počet bodov v aktivitách?

Entry link: 
 Ako zmeniť stupnicu pre slovné známky?

KURZ

Entry link: 
 Ako nastaviť počet tém v kurze?

Entry link: 
 Ako presunúť zdroj alebo aktivitu v kurze?

Entry link: 
 Ako zapnúť sledovanie plnenia úloh študenta?

Entry link: 
 Ako zapnúť úpravy kurzu?

Entry link: 
 Ako zmeniť nastavenia kurzu?

Entry link: 
 Ako zmeniť nastavenia, aby sa študentom nezobrazoval výkaz
 známok?

Entry link: 
 Ako zmeniť tematický formát v kurze?

Entry link: 
 Čo môžeme nastaviť v kurze?

PRIDÁVANIE ZDROJOV

Entry link: 
 Ako naraz vložiť do adresára väčšie množstvo súborov?

Entry link: 
 Ako pridať nadpis pre tému/ týždeň?

Entry link: 
 Ako pridať súbor do kurzu?

Entry link: 
 Ako pridať súbory do súkromných súborov v kurze?

Entry link: 
 Ako pridať text do témy/týždňa?

Entry link: 
 Ako vložiť obrázok (multimédiá) do kurzu?

Entry link: 
 Čo môžeme nastaviť pri pridávaní súborov do kurzu?

SKUPINY A ZOSKUPENIA

Entry link: 
 Ako odobrať študenta zo skupiny?

Entry link: 
 Ako pridať do zoskupenia skupiny?

Entry link: 
 Ako pridať študenta do skupiny?

Entry link: 
 Ako vytvoriť skupinu?

Entry link: 
 Ako vytvoriť zoskupenie?

Entry link: 
 Aký je význam zoskupení?

Entry link: 
 Načo slúžia skupiny?

SLOVNÍK

Entry link: 
 Aké sú základné nastavenia aktivity Slovník?

Entry link: 
 Ako nastaviť schválenie pridanej položky do slovníka?

Entry link: 
 Ako povolím študentom, aby mohli hodnotiť pojmy v slovníku?

Entry link: 
 Ako pridať do slovníka novú položku?

Entry link: 
 Ako schváliť študentom položku pridanú do slovníka?

Entry link: 
 Ako vytvoriť kategóriu pre slovník?

Entry link: 
 Ako zrušiť oprávnenie pridávania položiek do slovníka študentom?

TEST

Entry link: 
 Aké oprávnenia môžeme nastaviť v aktivite Test?

Entry link: 
 Aké typy otázok je možné vytvoriť?

Entry link: 
 Ako naplniť test otázkami?

Entry link: 
 Ako nastaviť časové obmedzenie pre test?

Entry link: 
 Ako nastaviť počet otázok na stranu?

Entry link: 
 Ako nastaviť v teste počet bodov za zodpovedanú otázku?

Entry link: 
 Ako pridať a odobrať otázky keď bol test už niekým vypracovaný?

Entry link: 
 Ako pridať do testu náhodnú otázku z banky otázok?

Entry link: 
 Ako vložiť do otázky multimédiá (obrázok, mp3, flash)?

Entry link: 
 Ako vytvoriť kategóriu v banke otázok?

Entry link: 
 Ako vytvoriť test?

ZADANIE

Entry link: 
 Ako nastaviť v zadaní, aby študent mohol k odovzdaným súborom
 pridať komentár?

Entry link: 
 Ako oznámkovať odovzdané zadania?

Entry link: 
 Ako povoliť aktualizáciu zadania, ak študent omylom poslal prácu
 na hodnotenie?

Entry link: 
 Ako si prezrieť zadania ktoré študenti odovzdali?

Entry link: 
 Čo môžeme nastaviť v aktivite zadanie?


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO