Všetky kategórie

Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO

SKUPINY A ZOSKUPENIA

Vložte odkaz: Ako pridať študenta do skupiny?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť skupinu?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť zoskupenie?

Vložte odkaz: Aký je význam zoskupení?

Vložte odkaz: Načo slúžia skupiny?

SLOVNÍK

Vložte odkaz: Aké sú základné nastavenia aktivity Slovník?

Vložte odkaz: Ako nastaviť schválenie pridanej položky do slovníka?

Vložte odkaz: Ako povolím študentom, aby mohli hodnotiť pojmy v slovníku?

Vložte odkaz: Ako pridať do slovníka novú položku?

Vložte odkaz: Ako schváliť študentom položku pridanú  do slovníka?


Stránka: (Predchádzajúci)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Ďalší)
  VŠETKO