Tvorba kurzov (Q&A)


Tvorba kurzov (Q&A)

Všechny kategorie

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Další)
  VŠE

ADMINISTRÁCIA KURZU

Vložte odkaz: 
  Aké sú typy modulov?

Vložte odkaz: 
  Ako odobrať študenta z kurzu?

Vložte odkaz: 
  Ako pridať študenta do kurzu?

Vložte odkaz: 
  Ako pripraviť kurz na nový semester?

Vložte odkaz: 
  Ako zálohovať kurz?

Vložte odkaz: 
  Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Vložte odkaz: 
  Ikony a ich význam?

Vložte odkaz: 
  Obnova kurzu zo zálohy

Vložte odkaz: 
  Zálohovanie kurzu

ANKETA

Vložte odkaz: 
  Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Další)
  VŠE