Tvorba kurzov (Q&A)


Tvorba kurzov (Q&A)

Minden kategória

Oldal:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Következő)
  MIND

ADMINISTRÁCIA KURZU

Kapcsolódás: 
 Aké sú typy modulov?

Kapcsolódás: 
 Ako odobrať študenta z kurzu?

Kapcsolódás: 
 Ako pridať študenta do kurzu?

Kapcsolódás: 
 Ako pripraviť kurz na nový semester?

Kapcsolódás: 
 Ako zálohovať kurz?

Kapcsolódás: 
 Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Kapcsolódás: 
 Ikony a ich význam?

Kapcsolódás: 
 Obnova kurzu zo zálohy

Kapcsolódás: 
 Zálohovanie kurzu

ANKETA

Kapcsolódás: 
 Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Oldal:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Következő)
  MIND