Minden kategória

Oldal:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Következő)
  MIND

ADMINISTRÁCIA KURZU

Kapcsolódás: Aké sú typy modulov?

Kapcsolódás: Ako odobrať študenta z kurzu?

Kapcsolódás: Ako pridať študenta do kurzu?

Kapcsolódás: Ako pripraviť kurz na nový semester?

Kapcsolódás: Ako zálohovať kurz?

Kapcsolódás: Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Kapcsolódás: Ikony a ich význam?

Kapcsolódás: Obnova kurzu zo zálohy

Kapcsolódás: Zálohovanie kurzu

ANKETA

Kapcsolódás: Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?


Oldal:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Következő)
  MIND