Prechádzať slovník s použitím tohto registra

Špeciálny | A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | DZ | | E | É | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | Ĺ | Ľ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠETKO

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  (Ďalší)
  VŠETKO

A

Vložte odkaz: Aké oprávnenia môžeme nastaviť v aktivite Fórum?

Vložte odkaz: Aké oprávnenia môžeme nastaviť v aktivite Test?

Vložte odkaz: Aké sú typy modulov?

Vložte odkaz: Aké sú základné nastavenia aktivity Anketa?

Vložte odkaz: Aké sú základné nastavenia aktivity Slovník?

Vložte odkaz: Aké typy otázok je možné vytvoriť?

Vložte odkaz: Ako naplniť test otázkami?

Vložte odkaz: Ako naraz vložiť do adresára väčšie množstvo súborov?

Vložte odkaz: Ako nastaviť blok aby nebol prístupný pre hostí?

Vložte odkaz: Ako nastaviť časové obmedzenie pre test?

Vložte odkaz: Ako nastaviť fórum tak, aby študenti mohli hodnotiť príspevky?

Vložte odkaz: Ako nastaviť limit na počet hlasujúcich?

Vložte odkaz: Ako nastaviť opakované chat-ovanie?

Vložte odkaz: Ako nastaviť počet otázok na stranu?

Vložte odkaz: Ako nastaviť počet tém v kurze?

Vložte odkaz: Ako nastaviť schválenie pridanej položky do slovníka?

Vložte odkaz: Ako nastaviť v teste počet bodov za zodpovedanú otázku?

Vložte odkaz: Ako nastaviť v zadaní, aby študent mohol k odovzdaným súborom pridať komentár?

Vložte odkaz: Ako odobrať  študenta z kurzu?

Vložte odkaz: Ako odobrať študenta zo skupiny?

Vložte odkaz: Ako odstrániť hlasovanie študentov?

Vložte odkaz: Ako oznámkovať odovzdané zadania?

Vložte odkaz: Ako povolím študentom, aby mohli hodnotiť pojmy v slovníku?

Vložte odkaz: Ako povoliť aktualizáciu zadania, ak študent omylom poslal prácu na hodnotenie?

Vložte odkaz: Ako povoliť zmenu hlasovania v ankete?

Vložte odkaz: Ako presunúť časť diskusie do nového diskusného vlákna?

Vložte odkaz: Ako presunúť diskusné vlákno do nového fóra?

Vložte odkaz: Ako presunúť zdroj alebo aktivitu v kurze?

Vložte odkaz: Ako pridať a odobrať otázky keď bol test už niekým vypracovaný?

Vložte odkaz: Ako pridať do slovníka novú položku?

Vložte odkaz: Ako pridať do testu náhodnú otázku z banky otázok?

Vložte odkaz: Ako pridať do zoskupenia skupiny?

Vložte odkaz: Ako pridať nadpis pre tému/ týždeň?

Vložte odkaz: Ako pridať položky do vytvorenej kategórie vo Výkaze známok?

Vložte odkaz: Ako pridať študenta do kurzu?

Vložte odkaz: Ako pridať študenta do skupiny?

Vložte odkaz: Ako pridať súbor do kurzu?

Vložte odkaz: Ako pridať súbory do súkromných súborov v kurze?

Vložte odkaz: Ako pridať text do témy/týždňa?

Vložte odkaz: Ako pripraviť kurz na nový semester?

Vložte odkaz: Ako schváliť študentom položku pridanú  do slovníka?

Vložte odkaz: Ako si prezrieť zadania ktoré študenti odovzdali?

Vložte odkaz: Ako vložiť do otázky multimédiá (obrázok, mp3, flash)?

Vložte odkaz: Ako vložiť obrázok (multimédiá) do kurzu?

Vložte odkaz: Ako vymazať históriu chatovania?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť blok?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť chat miestnosť?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť kategóriu pre slovník?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť kategóriu v banke otázok?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť kategóriu vo Výkaze známok?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť skupinu?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť test?

Vložte odkaz: Ako vytvoriť zoskupenie?

Vložte odkaz: Ako zálohovať kurz?

Vložte odkaz: Ako zapnúť sledovanie plnenia úloh študenta?

Vložte odkaz: Ako zapnúť úpravy kurzu?

Vložte odkaz: Ako zistiť, či sa študent zapája do diskusií vo fóre?

Vložte odkaz: Ako zmeniť nastavenia kurzu?

Vložte odkaz: Ako zmeniť nastavenia, aby sa študentom nezobrazoval výkaz známok?

Vložte odkaz: Ako zmeniť oprávnenia študentom?

Vložte odkaz: Ako zmeniť počet bodov v aktivitách?

Vložte odkaz: Ako zmeniť poradie blokov?

Vložte odkaz: Ako zmeniť stupnicu pre slovné známky?

Vložte odkaz: Ako zmeniť tematický formát v kurze?

Vložte odkaz: Ako zobraziť študentom odpovede ostatných študentov?

Vložte odkaz: Ako zobraziť už prebehnuté chatovanie?

Vložte odkaz: Ako zrušiť oprávnenie pridávania položiek do slovníka študentom?

Vložte odkaz: Aký je význam zoskupení?


Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  (Ďalší)
  VŠETKO