Aktualizácia na verziu 2.3

Aktualizácia na verziu 2.3

autor UKF Moodle Administrator -
Počet odpovedí: 0

Dnešným dňom bol portál edu aktualizovaný na Moodle 2.3. Táto zmena prináša množstvo vylepšení, ako napríklad:

Rozhranie kurzu - vylepšenia umožňujú aby možné vytvárať a manažovať kurz rýchlejšie a jednoduchšie. Nad kurz môžeme presunúť čokoľvek priamo z plochy počítača. Vynovenia sa dočkal aj spôsob akým sa pridávajú aktivity a novinkou je tiež nový formát kurzu, ktorý umožňuje listovať medzi jednotlivými lekciami kurzu.

Súbory a repozitáre - práca so súbormi sa značne zjedodušila. Novinkou je možnosť odkazovať sa súbory v externých repozitároch pomocou tzv. aliasov a pri aktuazlizácii súboru vo vzdialenom repozitári sa aktualizuje aj v Moodle.

Aktivita zadanie - táto aktivita bola úplne prepracovaná. Staré zadania sú v systéme označené čísloom 2.2 v zátvorke.

Kompletný zoznam vylepšení si môžete prečítat v Poznámkach k vydaniu (anglicky).