Pomoc s Search courses

Štatistika v psychológii 2020/21

Na prednáškach vám vysvetlím princíp jednotlivých štatistických analýz a postupov, ich význam a použitie
Na seminároch si jednotlivé analýzy budeme precvičovať: počítať a analyzovať, analyzovať a interpretovať, interpretovať a chápať.