Pomoc s Search courses

Časti strojov a stroje – projekt Kega č. 011UKF-4/2017

E-learningový kurz je svojím obsahom zameraný na pneumatické a hydraulické systémy používané v strojných zariadeniach. Absolvovaním kurzu študent získa potrebné teoretické a praktické zručnosti pre prácu s takýmito technickými systémami. E-learningový kurz je súčasťou riešenia projektu Kega č. 011UKF-4/2017 Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania.

Tvorca kurzu: Gabriel Bánesz

Ľudové remeslá (KTaIT/PEPTITLR/05)

Obsah predmetu je zameraný na tradície remeselnej výroby na Slovenku. Spracovanie drôtu, tkanín, prírodného materiálu.

Automatizácia I (KTIT/a1Auto1/05)

Automatizácia predstavuje významný prostredok pre zvýšenie produktivity,kvality, konkurenčnej schopnosti výroby a služieb. Je to jeden z prostriedkov, které umožňujú podnikom obstáť v konkurencii a pomáha hospodárstvam mnohých štátov aby sa úspešne začlenili do Európskej Únie.
Je preto potrebné, aby sa študujúci v priebehu štúdia zoznámili s progresívnym poňatím automatizácie.
Dôvodom toho je realizácia tohoto učebného textu.
Tento kurz je urceny pre predmety Automatizácia I (a1Auto1/05) a Automatizácia II (a1Auto2/05)
Učiteľ: Jozef Belica

Multimediálna podpora výučby

Kurz je určený študentom, ktorí sa zaujímajú o multimediálnu podporu výučby.

Stručná osnova predmetu:   

1. Úvod do predmetnej problematiky.   

2. Základná terminológia počítačovej grafiky.   

3. Formáty obrázkov.   

4. Formáty zvuku a videa.   

5. Digitalizácia materiálov prostredníctvom digitálneho fotoaparátu.   

6. Digitalizácia materiálov prostredníctvom digitálnej videokamery.   

7. Digitalizácia zvuku.   

8. Softvérové spracovanie digitálnych fotografií a obrázkov.   

9. Softvérové spracovanie zvukového signálu.   

10. Softvérové spracovanie video signálu.   

11. Finalizácia multimediálnej pomôcky.   

12. Praktická aplikácia multimediálnej pomôcky vo výučbe technických    predmetov

   

Učiteľ: Miroslav Šebo