Pomoc s Search courses

Pedogeografia a biogeografia (KGRR/FG3u/15 a KGRR/FG3/15)

Úlohou disciplíny je podať základné informácie o pedogeografii a biogeografii, ako vedných disciplínach systému fyzickogeografických vied. Oboznámiť študentov so základnou terminológiou a klasifikáciou pôd sveta a Slovenska, informovať o rozšírení, vývoji a zmenách organizmov a ich spoločenstiev v priestore a v čase. Rozšírenie pôd a spoločenstiev na Zemi.