Pomoc s Search courses

Nové trendy v printových médiách

Kurz je venovaný študentom magisterského štúdia žurnalistiky. Zaoberá sa otázkami nových trendov v tvorbe printových médií, pričom dôraz kladie na otázku bulvarizácie a komercializácie tlače, a to najmä v rámci slovenského mediálneho trhu.