Anatómia a fyziológia

Cieľom kurzu je nadobudnúť dôkladné znalosti anatómie a fyziológie jednotlivých systémov ľudského tela, nadobudnúť znalosti latinskej terminológie a nadobudnúť vedomosti o funkciách jednotlivých orgánov a orgánových systémov.

Gynekológia a pôrodníctvo

Nadobudnúť poznatky z gynekológie a pôrodníctva so zameraním na akútne stavy.

Učiteľ: Miloš Mlynček

Chirurgia a traumatológia

Cieľom kurzu je nadobudnúť sústavu poznatkov zo všeobecnej a špeciálnej chirurgie a traumatológie, charakterizovať špeciálne diagnostické postupy a základné princípy chirurgickej a traumatologickej liečby u dospelých a detí so zameraním na akútne stavy.

Intenzívna medicínska starostlivosť I.

Cieľom kurzu je poskytnúť vedomosti o základných postupoch v anestézii, o špecifikách liečby v intenzívnej medicíne a v starostlivosti o kriticky chorého pacienta.

Tvorca kurzu: Martin Vozár

Patologická anatómia a fyziológia

Cieľom kurzu je nadobudnúť potrebné vedomosti o patofyziologických pochodoch, o chorobných procesoch ľudského organizmu. Nadobudnúť potrebné vedomosti o patomorfologických pochodoch, o chorobných procesoch ľudského organizmu z pohľadu všeobecnej a špeciálnej patológie aj vo vzťahu k funkčným zmenám.

Tvorca kurzu: Michal Munk

Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny a medicíny katastrof I.

Nosný predmet Urgentná medicína má poskytnúť teoretické  informácie o náhlych stavoch v medicínskych odboroch. Poskytnúť teoretické vedomosti k získaniu praktických zručností pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pri život ohrozujúcich stavoch v prednemocničnej i nemocničnej starostlivosti.

Vybrané kapitoly z urgentnej medicíny a medicíny katastrof II.

Nosný predmet Urgentná medicína má poskytnúť teoretické  informácie o náhlych stavoch v medicínskych odboroch. Poskytnúť teoretické vedomosti k získaniu praktických zručností pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti pri život ohrozujúcich stavoch v prednemocničnej i nemocničnej starostlivosti.

Učiteľ: Ján Murgaš