Archeológia stredoveku

Stredný Dunaj a Európa od konca sťahovania národov do vzniku Veľkej Moravy.

Učiteľ: Martin Husár

Dejiny praveku - seminár (študenti interného štúdia) 2020/2021

Terminológia archeologickej hmotnej kultúry: ozdoby tela; súčasti a ozdoby odevu; militáriá; konský postroj, výstroj jazdca a voz; kamenné, kostené a parohové artefakty; keramika a sklo.

Učiteľ: Martin Husár

Dejiny praveku (študenti externého štúdia) 2020/2021

Od objavenia sa prvých homininov/hominidov a ich bipedalizmu po koniec doby halštatskej v Európe, ochrana archeologického kultúrneho dedičstva a prezentácia minulosti verejnosti.

Učiteľ: Martin Husár

Historická Geografia

Historická geografia - vývoj, terminológia, prehľad bádania, pramene, metódy výskumu. Vývoj mapovania Slovenska. Historická demografia a jej využiteľnosť pre Historickú geografiu.

Učiteľ: Peter Ivanič