Videomanuály k LMS Moodle

V tomto kurze nájdete krátke videomanuály k LMS systému Moodle:

  • Lekcia č.1: Základné nastavenia kurzu
  • Lekcia č.2: Prihlasovanie študentov do kurzu
  • Lekcia č.3: Skupiny používateľov
  • Lekcia č. 4: Manuálne pridávanie používateľov
  • Lekcia č. 5: Vytváranie obsahu kurzu
  • Lekcia č. 6: Zadania pre študentov
  • Lekcia č. 7: Hodnotenie zadaní
  • Lekcia č. 8: Pridanie videa
  • Lekcia č. 9: Komunikácia s používateľmi
  • Lekcia č.10: Tvorba testov

Videokonferenčný systém (MEET) - manuál