Pomoc s  Hledání kurzů

Možnosti pedagogického diagnostikovania syndrómu CAN

Kurz slúži ako zdroj informácií pre pedagógov v oblasti  týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí.

Učiteľ: Lucia Benková

Pedagogické aspekty drogovej prevencie (KPG/mUZ05/08)

Kurz je taktiež prístupný aj pre skratky predmetov KPG/aVych45/05 a KPG/bP21/09 Cieľom kurzu je sprostredkovanie teoretických východísk, praktických poradenských zručností a komplexného poznania oblasti užívania a zneužívania psychotropných látok z pohľadu školskej prevencie, profylaxie a poradenstva. Kurz sa špecifický zaoberá modelmi a stratégiami školskej prevencie závislosti a metodológiou merania ich efektivity.
Učiteľ: Erik Žovinec